Inauguració de la nova exposició a Barcelona

02

DEC
2015
Publicat per : Aluminis Iluro Els comentaris són off
Categories :Notícies
El 9 de desembre inaugurem la nova exposició a Barcelona, al Carrer Rosselló, 321.

Perquè es pugui sentir més còmode a l'hora de triar les seves finestres, pot visitar-nos a partir del dia 9 de desembre en la nova exposició a Barcelona ciutat, on li atendrem cordialment i li mostrarem tot el nostre catàleg de productes.

Aluminis Iluro en Construmat 2015

11

Maig
2015
Publicat per : Aluminis Iluro Els comentaris són off
Construmat - ratllat Iluro
Categories :Notícies

Aluminis Iluro, us convida a visitar-nos a Construmat, fira Internacional de la construcció que se celebra a Barcelona entre els dies 19 a 23 de maig, en el recinte firal de Gran Vía, Iluro Aluminis estarà en el pavelló número 2 Stand 129.

Aquest any Aluminis Iluro exposarà en estand propi tots els productes i serveis que disposem, per sol·licitar la invitació Contacti amb nosaltres.

construmat

Aluminis Iluro les invita a que nos visiten en Construmat

21

Maig
2013
Publicat per : Aluminis Iluro Els comentaris són off
Categories :Notícies

Aluminis Iluro, en col · laboració amb el Col · legi d'Aparelladors i Arquitectes Tècnics de Barcelona, les invita a que nos visiten en Construmat, fira Internacional de la construcció que se celebra a Barcelona entre els dies 21 a 24 de maig, dins del "Espai Rehabilitació"Al pavelló nombre 3 Stand 461.

Amb aquesta iniciativa Aluminis Iluro vol fer èmfasi en la importància de la rehabilitació dins del sector de la construcció, sent aquesta una de les úniques possibilitats de millores en els habitatges a causa de les condicions econòmiques actuals.

Aluminis Iluro, en col · laboració amb Technal ha realitzat l'obra de l'ampliació de l'escola CEIP El Solell

25

APR
2013
Publicat per : Aluminis Iluro 0 Comentari
Categories :Notícies
Antonio Serra i Ana Belén Rozas, del despatx SIERRA ROZAS arquitectes, són els autors de la singular intervenció realitzada a l'escola CEIP El Solell, a la Palma de Cervelló (Barcelona). L'edifici se situa a la part alta del poble, en un lloc magníficament assolellat i amb unes vistes espectaculars, com a resultat de l'accidentada topografia del terreny. La proposta tracta de regularitzar i ordenar, de la manera més profitosa possible, els diferents espais exteriors, alhora que intenta aconseguir una bona connexió i orientació entre les diferents peces de programa.

La zona dels nous terrenys cedits per l'Ajuntament (inicialment previstos per executar l'ampliació) situats a l'oest del recinte escolar s'adeqüen, mitjançant abancalaments, per pati de joc de primària incloent dues pistes poliesportives. D'aquesta manera es preveu que a la part de solar més complexa topogràficament tots els treballs siguin només d'urbanització, buscant la major simplicitat tant constructiva com econòmica. Al mateix temps els desnivells es tracten mitjançant un sistema de murs verds o ecològics tipus Geofix buscant la màxima integració en el lloc.

L'ampliació es planteja alineada amb el carrer Alberes, en el lloc de l'antiga pista esportiva, i situada de forma paral · lela però separada, davant de l'edifici existent. Aquesta posició, busca la connexió amb l'edifici existent, de gran simplicitat constructiva, i allibera l'espai exterior sobrant per a zona de pati i esbarjo. D'altra banda, la separació respecte a l'edifici existent, mitjançant la creació d'un pati lineal, pretén garantir una bona il · luminació i ventilació natural i creuada de tots els espais incloent els de circulació.

Si bé l'edifici existent allotja el programa de primària i administració, el nou edifici es desenvolupa en un únic volum combinant una i dues plantes d'alçada, corresponent al programa d'infantil i menjador, en planta baixa, i gimnàs-vestuaris, en planta primera coincidint amb la cota de la pista poliesportiva inferior. Sistemes de fusteria d'alumini duradors, fiables i segurs . En l'elecció dels materials que han intervingut en l'obra, s'han tingut molt en compte factors com la durabilitat i senzillesa de manteniment. Per a les zones d'obertura practicables de les façanes, s'ha escollit el sistema de fusteria Saphir. La mateixa gamma, en versió corredissa ha estat la triada per connectar les aules d'infantil amb els patis a la planta baixa, emprades a manera de finestres. Aquest sistema ha dotat l'edifici d'un òptim confort interior tant tèrmic com acústic, gràcies a les seves excel · lents prestacions.

La formalització i disposició de la nova volumetria davant l'edifici existent s'ha fet amb molta delicadesa per no interferir en les vistes i lluminositat de les aules de l'edifici existent. Del nou edifici emergeix de forma esvelta la torre de comunicacions, que anuncia l'escola, connecta els dos edificis i, al mateix temps, soluciona la problemàtica de supressió de barreres arquitectòniques dins de l'edifici existent. A les zones d'accés als patis s'han col · locat portes de la sèrie Titane de Alumafel Technal, òptima per a llocs d'alta freqüència de pas i edificis amb usos com aquest, sobretot per a nens, ja que compta amb un sistema antipinçadits evitant així qualsevol possible accident.

L'ordenació global de la intervenció i disposició estructurada del programa, tant en planta com en secció, permet estructurar els patis de forma independent segons els usos i diferenciar segons l'alumnat sigui d'infantil o primària i altres espais com la biblioteca, AMPA, i cuina. Així mateix, per la seva posició, la zona de pistes i gimnàs disposa d'un accés secundari permetent al poble l'ús d'aquestes instal · lacions, independentment de l'horari de funcionament del centre escolar.

Obra: Escuela CEIP EL SOLELL en La Palma de Cervelló

Arquitectes: Antonio Serra i Ana Belén Rozas (SERRA Roza Arquitectes)

Promotor: Generalitat de Catalunya – GISA. Departament d’Educació

Constructor: Construccions Caler

Instal · lador Industrial: Aluminis Iluro (Xarxa Aluminier Technal)

Solucions utilitzades: sistemes de finestres practicables Saphir i Saphir lliscament, Portes Titani

Fotografia: Jordi Surroca

Technal - Aluminis Iluro

Technal - Aluminis Iluro

Technal - Aluminis Iluro

Technal - Aluminis Iluro

Technal - Aluminis Iluro

Technal - Aluminis Iluro

Technal - Aluminis Iluro

inaugurem web

10

APR
2013
Publicat per : Aluminis Iluro 0 Comentari
Categories :Notícies

Nova web Aluminis Iluro

Un Iluro d'alumini Inaugura la seva nova web per poder oferir un millor servei i una visió més àmplia de tot el treball que realitzem, informant sobre els productes i serveis que oferim i una mostra més àmplia dels projectes que hem anat realitzant.

Des Aluminis Iluro hem volgut adaptar-nos a les últimes tecnologies adaptant la nostra web per a una correcta visualització en els diferents dispositius mòbils.

Pel motiu de la inauguració de la nostra nova web volem oferir un descompte especial d'un 10% a tots els clients que facin esment sobre aquesta notícia.

Construmat. Saló Internacional de la Construcció

04

APR
2013
Publicat per : Aluminis Iluro 0 Comentari
Categories :Notícies

Building Solutions World Congress

Solucions pràctiques per afrontar amb èxit el futur

Per primera vegada Construmat organitza un congrés mundial per reflexionar i donar resposta als reptes d'innovació, sostenibilitat i rehabilitació de l'arquitectura actual.

 

El programa es vertebrarà al voltant de 3 grans àrees de debat:

Projectes: Presentació de projectes arquitectònics de referència. Bones pràctiques de sostenibilitat en edificis. Casos d'estudi de regeneració urbana i de rehabilitació funcional.

Polítiques: Vinculades a la rehabilitació amb un triple enfocament: normatives relacionades amb la millora de l'eficiència energètica, manuals destinats a facilitar les operacions i processos participatius que permeten la implicació social.

Recerca: Centres tecnològics internacionals i científics presentaran nous productes, nous materials i novetats per a la construcció

 

Direcció del congrés

Jordi Farrando. Arquitecte i exsecretari de la Unió Internacional d'Arquitectes.

Comitè assessor

Lluís Hortet. Consultor especialitzat en arquitectura.
Miquel Adrià. Arquitecte i director de la revista Arquine.
Eduard Bru. Arquitecte i catedràtic del Departament de Projectes de l'Escola Tècnica Superior d'Arquitectura de Barcelona.

Aluminis Iluro escollida per Technal com única empresa a Mataró integrant de la seva xarxa d'instal oficials Aluminier

04

APR
2013
Publicat per : Aluminis Iluro 0 Comentari
Categories :Notícies

technalRecentment Aluminis Iluro ha estat designada per l'empresa Technal Hydro Building com a integrant de la seva xarxa d'instal oficials Aluminier.

La xarxa de concessionaris Aluminier Technal neix com la primera organització europea de professionals fabricants de fusteria d'alumini. A Espanya i Andorra, les empreses Aluminier Technal arriben pràcticament tota la geografia nacional, amb l'objectiu d'oferir el millor servei i garanties, a tècnics i particulars que volen invertir en uns tancaments Technal.

Certificat Aluminier – TECHNAL
El mercat ens exigeix, cada vegada més, un major nivell de qualitat en les nostres realitzacions. Els constructors i promotors han de garantir la qualitat de les seves edificacions a l'usuari final, la nova LOE (Llei d'Ordenació de l'Edificació) defineix el marc legal d'aquestes exigències (garantia decennal en estructures, garantia triennal per a les fusteries…)

El Certificat de Garanties Aluminier Technal és una resposta a aquestes exigències i que, més, posa de manifest l'esforç que aquestes empreses, pertanyents a la Xarxa de Concessionaris Aluminier Technal, realitzen per millorar dia a dia les seves produccions.

Technal s Innovació. Davant les evolucions de les tècniques de construcció i de les tendències arquitectòniques, Technal reacciona estudiant, buscant i experimentant nous productes que donin resposta a les noves necessitats creades, amb l'objectiu d'augmentar les possibilitats creatives de l'arquitecte, la productivitat de l'instal i les satisfacció de l'usuari final.
L'energia i imaginació de Technal es manifesta en la creació de nous sistemes per a portes, finestres, façanes, baranes, mampares, verandes, elements de decoració, …

Control de producció en fàbrica avançat d'Applus

04

APR
2012
Publicat per : Aluminis Iluro 0 Comentari
Categories :Notícies

Amb l'entrada en vigor de la nova llei en la qual totes les finestres i portes peatonals han de portar el segell de marcatge CE de la Comunitat Europea d'obligat compliment a partir del 1 de febrer de 2010, Aluminis Iluro implanta un control de producció en fàbrica avançat certificat per Applus amb el qual podrà oferir una millor qualitat als seus productes sota una estricta supervisió i garantia de qualitat.

Marca CE.

03

Febrer
2012
Publicat per : Aluminis Iluro 0 Comentari
Categories :Notícies

 

ALUMINIS ILURO S'AVANÇA A L'OBLIGATORIETAT DE L'MARCAT CE PER A TANCAMENTS I FINESTRES I EL S'INCORPORARÀ A LA SEVA PRODUCCIÓ A PARTIR DE L' 1 DE SETEMBRE DE 2009
Marcado CE.

Què és el marcatge CE?

El Marcat CE representa el nivell mínim de seguretat que s'ha d'assolir per poder comercialitzar el producte acabat a Europa, i garanteix que compleix els requisits essencials de seguretat de la Directiva 89/106/CEE “Productes de Construcció”

A partir del dia 1 de febrer de 2010 no podran fabricar ni comercialitzar finestres i / o portes sense el Marcat CE obligatori. La Norma UNE EN 14351-1:2006 és norma harmonitzada, també anomenada “Norma de Producte” per a finestres i portes peatonals exteriors i, en conseqüència, fonamental per al compliment del Marcat CE obligatori per a aquests productes. Les característiques d'aquesta norma són:

És de caràcter OBLIGATORI, pel que tots els fabricants / tallers hauran de vendre totes les finestres i portes amb Marcatge CE.

Per obtenir el Marcat CE cal preparar 4 aspectes:

1. EIT. Assaig Inicial de tipus amb Fitxes de Producte i Assaigs

2. Control del Producció

3. Maracado i etiquetatge

4. Declaració de conformitat

 

1. EIT – Assaig Inicial de Tipus.

És el model inicial sobre el qual es van a realitzar els assajos i que serà la mostra sobre la qual es fabricaran la resta de les finestres i portes. La definició del primer model, marcarña la pauta pel que fa a elements i perfils a utilitzar en la fabricació de les unitats. La mida del model assajat, serà la representativa de les fabricades d'igual o menor grandària. Els resultats no podrñan ser utilitzats per unitats més grans. El tipus de finestra seleccionat Serna la representativa i més desfavorable de tota la gamma.

Els assajos o característiques obligatòries seran els següents:

  • Resistència a la càrrega de vent
  • Estanquitat a l'aigua
  • Capacitat dels dispositius de seguretat
  • Atenuació acústica
  • Aïllament tèrmic
  • Permeabilitat a l'aire
  • Substàncies Perilloses
2. Control de Producció.

Es portaran els registres oportuns de recepció de materials, control de producció, control de producte acabat, productes no conformes, etc… per tal de poder demostrar que totes les unitats realitzades són iguals a la primeria de l'EIT.

3. Marcat i Etiquetatge.

S'indicaran en cada unitat i / o en la documentació comercial les característiques que defineixen cada unitat.

4. Declaració de conformitat.

On cada fabricant declara la veracitat de tot el procés.