Amb l'entrada en vigor de la nova llei en la qual totes les finestres i portes peatonals han de portar el segell de marcatge CE de la Comunitat Europea d'obligat compliment a partir del 1 de febrer de 2010, Aluminis Iluro implanta un control de producció en fàbrica avançat certificat per Applus amb el qual podrà oferir una millor qualitat als seus productes sota una estricta supervisió i garantia de qualitat.