Lluernaris

Perfils de PVC amb ànima metàl · lica per a suport de vidres i plaques de metacrilat o policarbonat de diferents gruixos.

La seva utilització en muntatges d'lluernes, piràmides, claraboies, marquesines, naus industrials, hivernacles i qualsevol instal · lació zenital, ens donen resultats UNS perfecta prova d'aigua, ja que la forma del perfil està dissenyada amb dos canals de drenatge per evitar goteres.

NO PROVOCA condensacions per canvis bruscos de temperatura (dia / nit, interior / exterior) per ser un perfil de PVC SENSE MANTENIMENT de cap tipus, sent també INALTERABLE als agents atmosfèrics i ambients corrosius en punts diferents de treball de la indústria.

 

setembre