Sostres Mòbils

SOSTRE MÒBIL. La cobertura mòbil Sunroom està projectada per oferir funcionalitat i seguretat, alhora que està en grau de respondre a les exigències de la majoria d'aplicacions. Aquesta cobertura s'ha convertit en un propi i vertader sistema de construcció per a nous espais, per tal d'aconseguir àmplies zones i solucions originals a l'avantguarda de les noves tendències.

VERSIÓ Lleugera

Estructura: Confeccionades amb perfils estructurals en alumini de gran espessor. Amb bigues / carrils autoportants, subjectes a paret i a dintell metàl · lic frontal.

Panell: Les plaques per a aquesta versió són lleugeres (Policarbonat, Vidre Sandwich 3+3 mm.). Poden ser de 2 a 5 plaques, per carrer, depenent del vol o sortida que tingui la cobertura ; sempre 1 placa fixa i la resta recullen sota aquesta. La sortida màxima és de 6,80 m., amb gruix màxim de placa de 16 mm.

Característiques importants: Es subministren motoritzades, amb el control remot, en versió manual (només fins 3 plaques per carrer, sense vidre), es poden acoblar detectors per tancar segons les condicions climàtiques.

VERSIÓ REFORÇADA

Estructura: Prevista per llums importants amb vidre, construïda amb bigues de gran secció, llinda davanter amb canal de recollida d'aigües i, opcionalment, pilars de suport.

Panell: Per vidres, el gruix màxim del panell és de 24 mm. Els sostres són de 2 a 3 plaques per carrer, depenent del vol.

Característiques importants: Funcionen amb mecanisme motor i el màxim de sortida és de 6 metres. De 3,5 m. els perfils es reforcen interiorment amb perfils d'acer. Existeix també la versió de tall tèrmic.

setembre