Aïllament Tèrmic

Aïllament Tèrmic

Un tancament d'evitar tant el fred a l'hivern com l'efecte hivernacle a l'estiu. És per això que és imprescindible que la perfileria d'alumini que s'instal · s'incorpori trencament del pont tèrmic - sistema mitjançant el qual s'evita el contacte entre la cara interna i la cara externa de la fusteria-.

Un altre dels importants beneficis d'instal · lar a casa fusteria amb trencament del pont tèrmic és la desaparició de l'efecte de condensació. Quan hi ha temperatures exteriors molt baixes, ia l'interior hi ha humitat relativa elevada, es produeix condensació sobre els perfils interiors. Això es deu al fet que la temperatura de l'perfil interior està per sota de la temperatura de la rosada. Amb el trencament del pont tèrmic s'eleva la temperatura superficial del perfil interior, amb la qual cosa s'elimina l'aparició de la rosada.

Aluminis Iluro disposa d'un ampli ventall de fusteries que ofereixen elevades prestacions d'aïllament tèrmic, cobrint les més exigents condicions climàtiques.