Rehabilitar

Rehabilitar

La rehabilitació d'edificis és una de les activitats que està experimentant un major creixement en el sector de la construcció aquests últims anys. Entre altres qüestions, realitzar una rehabilitació implica millorar l'aïllament acústic, augmentar la il · luminació natural i la ventilació interior als diferents espais i garantir una major eficiència energètica, tot això amb un disseny de qualitat.

Els tancaments d'Aluminis Iluro són idonis per realitzar una rehabilitació òptima en aquests termes, ja que són molt competitius quant a estanquitat i aïllament tèrmic-acústic, entre moltes altres prestacions.