Silenci

silenci

Un dels principals problemes dels habitatges construïts fa alguns anys és el poc aïllament acústic que contemplen les seves fusteries. Si bé en l'actualitat la contaminació acústica, sobretot dels habitatges ubicats en nuclis urbans, està sent poc a poc eliminada adoptant mesures a partir de la nova normativa del Codi Tècnic de l'Edificació, encara hi ha un gran nombre de llars amb problemes de soroll en els quals, la rehabilitació de les finestres sol ser la clau per acabar amb el problema.

Els sistemes de fusteria d'alumini ofereixen un índex d'atenuació acústica que pot arribar fins als 44 decibels, un excel · lent aïllament acústic tenint en compte que el soroll mitjà a la ciutat se situa al voltant dels 60 decibels. D'aquesta manera, Aluminis Iluro garanteix un òptim confort acústic a l'interior de l'habitatge.