Sol · licitud de pressupost

Dades

Domicili

Qüestionari

Mesures

Si voleu afegir mesures de mes finestres marqui l'opció Si

Mesures 02

Mesures 03

Mesures 04

Mesures 05

Mesures 06

Mesures 07

Mesures 08

Mesures 09

D'acord amb la Llei 15/1999, Us informem que les dades obtingudes d'aquest formulari seran incorporades a un fitxer automatitzat sota la responsabilitat de fusteria d'alumini d'alumini Iluro, S. L. per tal d'atendre les seves consultes i enviar-li informació que poden ser del seu interès relacionada amb. Vostè pot exercir els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició per escrit a la nostra adreça: C /. dels Remences, 56 -Pol. Ind. Vallveric. 08304 Mataró (Barcelona). Mentre ens comuniquen no altrament, Entenem que les seves dades no ha estat modificada, que vostè es compromet a notificar-nos els canvis i que tenim el seu consentiment per ser utilitzat per als propòsits citats. Enviament d'aquestes dades implica l'acceptació de la present clàusula.